Đây là chính sách bảo mật của khách hàng (“Chính sách quyền riêng tư”) của Dược Phẩm Long Hưng. Chính sách này tiết lộ cách Dược Phẩm Long Hưng, “chúng tôi” hoặc “chúng tôi” thu thập, lưu trữ và xử lý Dữ liệu Cá nhân (như được định nghĩa bên dưới) của khách hàng tại Dược Phẩm Long Hưng và khách truy cập vào bất kỳ trang web nào do Dược Phẩm Long Hưng sở hữu và điều hành.

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian bằng cách xuất bản phiên bản sửa đổi trên các trang web của chúng tôi. Chính sách bảo mật này áp dụng cho thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về các cá nhân. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo Đạo luật Công nghệ Thông tin năm 2000; Đạo luật Công nghệ Thông tin (Bản sửa đổi) năm 2008 và tất cả các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành khác ở Việt Nam và Chính sách Quyền riêng tư này.

Vui lòng đọc Chính sách Bảo mật sau đây để hiểu cách Dược Phẩm Long Hưng sử dụng Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn. Bằng Dữ liệu cá nhân do bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi, bạn đồng ý với Chính sách bảo mật này và việc thu thập, sử dụng, truy cập, chuyển, lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách này.

WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi cam kết bảo mật trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi yêu cầu bạn công nhận rằng thông tin do bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua trang web của chúng tôi hoặc khi bạn yêu cầu chúng tôi gửi Dữ liệu Cá nhân của bạn qua email hoặc bất kỳ phương tiện liên lạc điện tử nào khác có thể không được bảo mật. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự mất mát hoặc đánh chặn trái phép nào đối với thông tin truyền qua internet nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Thông tin do người dùng cung cấp thông qua đăng ký, khảo sát, thăm dò ý kiến ​​hoặc các phương tiện tương tự khác có trong trang web của chúng tôi được sử dụng để cải thiện nội dung của trang web và trải nghiệm tổng thể của khách hàng. Nó không được chia sẻ với các tổ chức khác vì mục đích thương mại trừ khi được nêu cụ thể.

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác bên ngoài Dược Phẩm Long Hưng. Xin lưu ý rằng Chính sách Bảo mật của chúng tôi chỉ áp dụng cho trang web của chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bảo mật, chính sách bảo mật hoặc cách thức các trang web khác thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn.

CHÚNG TÔI CAM KẾT BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN

Tại Dược Phẩm Long Hưng, tính bảo mật và tầm quan trọng của Dữ liệu Cá nhân của bạn là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi; do đó chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư Dữ liệu Cá nhân của bạn một cách cẩn trọng và phù hợp với các điều khoản luật định. Để đảm bảo rằng bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt và cảm thấy tự tin về việc cung cấp Dữ liệu Cá nhân của bạn cho chúng tôi khi sử dụng trang web, thiết bị di động và các dịch vụ khác của chúng tôi, chúng tôi cung cấp thông báo này nêu rõ các thực tiễn của chúng tôi và những lựa chọn mà bạn có liên quan đến cách Dữ liệu Cá nhân của bạn được thu thập và sử dụng bởi chúng tôi.

DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP

Chúng tôi yêu cầu thông tin từ bạn trong một số lĩnh vực trên trang web của chúng tôi, các dịch vụ di động và các kênh khác bao gồm cả tại cửa hàng, có thể được sử dụng để nhận dạng cá nhân bạn (“Dữ liệu Cá nhân”). Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi nhận được và quy trình sẽ khác nhau, tùy thuộc vào loại sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu và có thể bao gồm nhưng không giới hạn những điều sau:

 1. Thông tin cá nhân của bạn như tên, giới tính, ngày sinh, hộ chiếu hoặc số nhận dạng cá nhân khác và thông tin về tình trạng đã đăng ký của bạn với bất kỳ công ty con, công ty liên kết và / hoặc công ty liên kết kinh doanh nào của chúng tôi;
 2. Thông tin liên lạc của bạn như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email và số fax của bạn;
 3. Thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ và thông tin thanh toán của bạn, bao gồm tên chủ thẻ, số thẻ, địa chỉ thanh toán và ngày hết hạn;
 4. Thông tin doanh nghiệp của bạn như tên công ty, chức danh doanh nghiệp và thông tin liên hệ liên quan;
 5. Phản hồi của bạn đối với các cuộc khảo sát thị trường và các cuộc thi do chúng tôi hoặc nhân danh chúng tôi thực hiện.
 6. Dữ liệu Cá nhân của bạn được cung cấp bởi các cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý và theo luật định,
 7. Dữ liệu Cá nhân của bạn do bạn cung cấp, chẳng hạn như nhận xét, truy vấn hoặc tin nhắn mà bạn có thể gửi cho Dược Phẩm Long Hưng theo bất kỳ cách nào,
 8. Dữ liệu khác từ các nguồn có sẵn công khai.

Chúng tôi thừa nhận rằng việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn là tự nguyện. Tuy nhiên, nếu bạn quyết định không cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân của bạn (đặc biệt liên quan đến thông tin cá nhân, thông tin liên hệ và tiền sử bệnh trong quá khứ của bạn) hoặc nếu bạn cung cấp thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác hoặc từ chối cung cấp thông tin bắt buộc theo yêu cầu của chúng tôi, chúng tôi có thể không có thể xử lý các yêu cầu của bạn và cung cấp hoặc cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu dù là một phần hay toàn bộ.

MỤC ĐÍCH MÀ DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐƯỢC THU THẬP VÀ SỬ DỤNG

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân mà bạn đã cung cấp cho một hoặc nhiều mục đích sau:

 1. Để bạn sử dụng các dịch vụ trực tuyến có sẵn tại bất kỳ trang web nào của chúng tôi và / hoặc thông qua các kênh viễn thông khác;
 2. Đối với việc cung cấp bất kỳ sản phẩm và / hoặc dịch vụ nào mà chúng tôi có thể cung cấp cho bạn hoặc bạn có thể yêu cầu từ chúng tôi theo thời gian, bao gồm cả cảnh báo bằng tin nhắn văn bản (SMS);
 3. Đối với tiếp thị,các mục đích quảng cáo và quản lý quan hệ khách hàng, chẳng hạn như gửi cho bạn thông tin cập nhật về các ưu đãi và khuyến mãi mới nhất liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và thực hiện nghiên cứu thị trường;
 4. Vì mục đích nhận dạng và xác minh liên quan đến bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào có thể được cung cấp cho bạn;
 5. Để liên hệ với bạn về các thắc mắc của bạn;
 6. Quản lý các cuộc thi và rút thăm trúng thưởng do chúng tôi hoặc nhân danh chúng tôi thực hiện;
 7. Tiết lộ cho bên thứ ba tuân thủ bất kỳ luật, yêu cầu pháp lý, mệnh lệnh, hướng dẫn hoặc yêu cầu nào từ bất kỳ tòa án, cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan chính phủ của bất kỳ khu vực tài phán nào, có thể ở trong hoặc ngoài Việt Nam;
 8. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh toán cho các sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi hoặc các công ty con, công ty liên kết và / hoặc công ty liên kết kinh doanh của chúng tôi cung cấp, bao gồm xác minh chi tiết thẻ tín dụng với bên thứ ba và sử dụng Dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp để tiến hành các quy trình đối sánh với cơ sở dữ liệu của các giao dịch gian lận đã biết (do chúng tôi hoặc các bên thứ ba duy trì).
 9. Để cải thiện tính bảo mật của chúng tôi, bao gồm liên quan đến việc xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng để đề phòng rủi ro gian lận bao gồm thực hiện các quy trình đối sánh với cơ sở dữ liệu về các giao dịch gian lận đã biết (do chúng tôi hoặc các bên thứ ba duy trì).

Đôi khi, chúng tôi có thể sử dụng thông tin tổng hợp không xác định về khách hàng của mình để thiết kế trang web của chúng tôi tốt hơn và / hoặc để cải thiện các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi. Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể cung cấp thông tin này cho các bên thứ ba. Tuy nhiên, thông tin này sẽ không bao giờ xác định cụ thể bất kỳ người dùng đơn lẻ nào. Ngoại trừ những trường hợp được cung cấp dưới đây, chúng tôi sẽ không cố ý hoặc cố ý sử dụng hoặc chia sẻ Dữ liệu Cá nhân mà bạn cung cấp để sử dụng theo những cách không liên quan đến các mục đích nói trên mà không có sự đồng ý trước của bạn.

CÁCH TRUY CẬP HOẶC SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Tùy thuộc vào ngoại lệ được cung cấp theo luật pháp Việt Nam, bạn có thể lấy thông tin về Dữ liệu Cá nhân của bạn do Dược Phẩm Long Hưng lưu trữ và có thể yêu cầu quyền truy cập vào bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào được lưu trữ về bạn và yêu cầu chỉnh sửa, cập nhật, xóa hoặc vô hiệu hóa Dữ liệu Cá nhân của bạn bất kỳ lúc nào thời gian. Nếu bạn muốn lấy một bản sao của bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào của mình hoặc nếu bạn tin rằng Dữ liệu Cá nhân liên quan đến bạn mà chúng tôi đã thu thập và lưu giữ là không chính xác, không đầy đủ hoặc không còn đúng sự thật, hoặc nếu bạn tin rằng Dữ liệu Cá nhân do chúng tôi nắm giữ đã được sử dụng ngoài phạm vi mục đích sử dụng đã tiết lộ ở trên hoặc bị mua lại bởi các phương tiện gian lận hoặc bất hợp pháp hoặc được cung cấp cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước của bạn, vui lòng viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ bên dưới.

Mọi thắc mắc, khiếu nại, phản đối hoặc yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa hoặc xóa Dữ liệu Cá nhân hoặc để biết thông tin liên quan đến các chính sách và thông lệ cũng như các loại Dữ liệu Cá nhân do chúng tôi nắm giữ, hoặc nếu bạn muốn giới hạn việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình, hoặc rút lại bất kỳ sự đồng ý tự nguyện nào do bạn cung cấp, phải bằng văn bản và được gửi cho chúng tôi qua đường bưu điện theo địa chỉ sau:

Chăm sóc khách hàng

Công ty TNHH Dược Phẩm Long Hưng

Địa chỉ: Số 72H/05, Long Hưng, Thanh Đức, Long Hồ, Vĩnh Long
Hotline:  0964 354 389 – 0937 514 909

Chúng tôi có quyền áp dụng một khoản phí hợp lý theo luật cho phép để xử lý bất kỳ yêu cầu truy cập dữ liệu nào. Chúng tôi có quyền từ chối yêu cầu của bạn để truy cập và / hoặc thực hiện bất kỳ chỉnh sửa nào đối với Dữ liệu Cá nhân của bạn vì những lý do được pháp luật cho phép.

LIÊN KẾT VỚI CÁC TRANG WEB KHÁC

Trang web này chứa các liên kết đến các trang web khác được điều hành bởi các công ty bên thứ ba với các nội dung, thông lệ chứng khoán và quyền riêng tư khác nhau. Bạn nên cảnh giác khi rời khỏi trang web của chúng tôi và đọc các điều khoản về quyền riêng tư của các trang web khác. Chúng tôi không kiểm soát Dữ liệu Cá nhân mà bạn gửi hoặc nhận từ các bên thứ ba này và không chịu trách nhiệm về bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào mà bạn có thể gửi bên ngoài trang web của chúng tôi.

CHÚNG TÔI CAM KẾT BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Ví dụ: chúng tôi sử dụng giao thức Lớp cổng bảo mật (SSL) – một tiêu chuẩn công nghiệp để mã hóa qua Internet – để bảo vệ khi truyền Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập trực tuyến. Khi bạn nhập thông tin nhạy cảm như chi tiết thẻ tín dụng, thông tin đó sẽ tự động được chuyển đổi thành mã trước khi được gửi đi một cách an toàn qua Internet. Tất cả Dữ liệu Cá nhân điện tử mà chúng tôi duy trì được lưu trữ an toàn và được bảo vệ thêm thông qua việc chúng tôi sử dụng các biện pháp kiểm soát truy cập thích hợp. Khi xử lý Dữ liệu Cá nhân, các tài liệu giấy có chứa Dữ liệu Cá nhân sẽ được hủy một cách an toàn và các tệp điện tử lưu trữ Dữ liệu Cá nhân sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Như đã nêu ở trên, trong một số trường hợp, chúng tôi có thể ủy thác Dữ liệu Cá nhân cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (bao gồm cả các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài phạm vi quyền hạn của bạn), ràng buộc họ phải bảo vệ tính bảo mật của Dữ liệu Cá nhân và chỉ sử dụng nó cho các mục đích mà chúng tôi chỉ định.

TIẾT LỘ VÀ CHUYỂN GIAO DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển Dữ liệu Cá nhân cho và cùng sử dụng Dữ liệu Cá nhân với (cho dù trong hoặc ngoài khu vực tài phán của bạn) các công ty con, công ty liên kết, cộng sự kinh doanh, nhà cung cấp dịch vụ và những người khác mà chúng tôi cho là thích hợp, liên quan đến dịch vụ và sản phẩm do bạn cung cấp hoặc yêu cầu. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin này để tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi tin tức và thông tin về các dịch vụ và sản phẩm đó cũng như cho các mục đích được đề cập ở trên, trong “Mục đích mà Dữ liệu Cá nhân được Thu thập và Sử dụng.”

Các pháp nhân mà chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 1. Dược Phẩm Long Hưng và các công ty con và các công ty liên quan;
 2. Bất kỳ đại lý, nhà thầu hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào cung cấp các dịch vụ quản trị, tiếp thị và nghiên cứu, phân phối, xử lý dữ liệu, tiếp thị qua điện thoại, viễn thông, máy tính, thanh toán hoặc các dịch vụ khác cho Dược Phẩm Long Hưng và các công ty con liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình;
 3. Các đối tác kinh doanh khác như nhà điều hành chương trình khách hàng thân thiết và các công ty khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ khách hàng hoặc thực hiện các yêu cầu của khách hàng;
 4. Đối tác kinh doanh; Bên nhượng quyền / hoặc Bên nhận nhượng quyền
 5. Cơ quan tham chiếu tín dụng;
 6. Các công ty thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và / hoặc thẻ tính phí và / hoặc các ngân hàng;
 7. Các cơ quan chính phủ hoặc phi chính phủ, các cơ quan và / hoặc các cơ quan quản lý;
 8. Các chuyên gia y tế, công ty bảo hiểm và phòng khám / bệnh viện.

Khi được luật pháp địa phương hiện hành cho phép, chúng tôi cũng có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các bên thứ ba:

 1. khi pháp luật yêu cầu, theo lệnh của tòa án, hoặc để đáp ứng lệnh khám xét hoặc cuộc điều tra có giá trị pháp lý khác;
 2. đến cơ quan điều tra;
 3. để thực thi các thỏa thuận của chúng tôi với bạn;
 4. khi được yêu cầu bởi chính phủ hoặc cơ quan thực thi pháp luật khác;
 5. với sự đồng ý rõ ràng của bạn, hoặc,
 6. theo sự tin tưởng thiện chí của chúng tôi rằng việc tiết lộ là bắt buộc theo luật hoặc cần thiết để thiết lập các khiếu nại hoặc biện pháp pháp lý, để có được lời khuyên pháp lý, thực hiện và bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi, để bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi và của các công ty con của chúng tôi hoặc các công ty liên kết, hoặc để bảo vệ tính mạng, cơ thể hoặc tài sản của một cá nhân.

Điều này cũng áp dụng khi chúng tôi có lý do để tin rằng việc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân là cần thiết để xác định, liên hệ hoặc khởi kiện chống lại một người nào đó có thể đang can thiệp vào quyền hoặc tài sản của chúng tôi, cho dù cố ý hay cách khác, hoặc khi bất kỳ ai khác có thể bị tổn hại bởi các hoạt động đó.

Chúng tôi cũng có thể chuyển bất kỳ thông tin nào chúng tôi có về bạn dưới dạng tài sản liên quan đến việc sáp nhập hoặc bán (bao gồm cả việc chuyển nhượng được thực hiện như một phần của thủ tục phá sản hoặc vỡ nợ) liên quan đến toàn bộ hoặc một phần của Dược Phẩm Long Hưng hoặc như một phần của việc tổ chức lại công ty hoặc bán cổ phần hoặc thay đổi khác trong kiểm soát công ty.

Xin lưu ý rằng Dữ liệu Cá nhân mà Dược Phẩm Long Hưng thu thập hoặc có được có thể được chuyển giao cho các khu vực pháp lý có khả năng bảo vệ Dữ liệu Cá nhân ít hơn so với dữ liệu được cung cấp trong khu vực pháp lý của bạn. Bằng cách gửi thông tin cá nhân cho Dược Phẩm Long Hưng hoặc sử dụng bất kỳ trang web nào của Dược Phẩm Long Hưng hoặc các đối tác liên quan của nó, bạn hiểu và đồng ý với việc chuyển giao đó.

BẢO MẬT

Dữ liệu Cá nhân do chúng tôi nắm giữ sẽ được giữ bí mật theo Chính sách Bảo mật này theo bất kỳ luật hiện hành nào có thể có hiệu lực tùy từng thời điểm. Bất kỳ câu hỏi, nhận xét, đề xuất hoặc thông tin nào khác ngoài Dữ liệu Cá nhân được gửi hoặc đăng lên Trang web này, hoặc bất kỳ phần nào của Trang web này bởi khách truy cập sẽ được coi là tự nguyện cung cấp cho chúng tôi trên cơ sở không bảo mật và không độc quyền.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách Bảo mật này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra Chính sách Bảo mật này một cách thường xuyên. Chúng tôi sẽ đăng trên trang web của mình bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách này cùng với ngày chính sách đã thay đổi có hiệu lực, để bạn có thể được thông báo về cách chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn bất kỳ lúc nào bạn muốn. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào chúng tôi quyết định sử dụng Dữ liệu Cá nhân mà bạn đã gửi theo chính sách hiện hành này theo cách khác biệt đáng kể so với chính sách bảo mật được áp dụng tại thời điểm gửi đó, bạn sẽ được thông báo và có cơ hội qua trang web, email hoặc bằng văn bản để từ chối hoặc ngăn chặn việc sử dụng như vậy.

LỰA CHỌN CỦA BẠN

Đôi khi, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn (bao gồm tên và chi tiết liên hệ của bạn) để gửi cho bạn các thông tin liên lạc tiếp thị, chẳng hạn như email chứa tin tức, ưu đãi, khuyến mại và các đề nghị tiếp thị chung. Tuy nhiên, trước tiên chúng tôi sẽ nhận được sự đồng ý của bạn trước khi làm như vậy. Vui lòng xem bên dưới về cách cung cấp cho chúng tôi sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi cũng có thể cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn (bao gồm tên và chi tiết liên hệ của bạn) cho các bên thứ ba bao gồm các đối tác tiếp thị, đối tác dịch vụ du lịch của chúng tôi vì mục đích marketing sản phẩm và dịch vụ của họ cho bạn. Một lần nữa, chúng tôi sẽ chỉ làm điều này nếu bạn cung cấp cho chúng tôi sự đồng ý của bạn.

Bạn có thể thể hiện sự đồng ý của mình đối với những điều trên bằng những cách sau:

 1. khi cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn thông qua trang web của chúng tôi hoặc một biểu mẫu, đánh dấu vào các hộp cho thấy sự đồng ý của bạn;
 2. khi cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn qua điện thoại, hãy nói với đại diện khách hàng của chúng tôi rằng bạn đồng ý; hoặc

Bạn có thể từ chối nhận các thông tin tiếp thị bất kỳ lúc nào, miễn phí, bằng cách:

tuân theo các hướng dẫn chọn không tham gia có trong thông báo; viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ được liệt kê ở trên; hoặc Bất kỳ dữ liệu cá nhân nào do Dược Phẩm Long Hưng cung cấp hoặc thu thập được kiểm soát chủ yếu bởi Dược Phẩm Long Hưng.

CHO THUÊ DỮ LIỆU

Tất cả Dữ liệu Cá nhân đã được thu thập từ bạn sẽ chỉ được lưu trữ trong một khoảng thời gian giới hạn có liên quan đến mục đích mà dữ liệu đó được xử lý và trong thời gian theo yêu cầu của luật hiện hành. Chính sách Bảo mật này được viết bằng ngôn ngữ tiếng Anh và có thể được dịch sang các ngôn ngữ khác. Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản đã dịch của thông báo này, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Công ty TNHH Dược Phẩm Long Hưng

Địa chỉ: Số 72H/05, Long Hưng, Thanh Đức, Long Hồ, Vĩnh Long
Hotline:  0964 354 389 – 0937 514 909